Van BTW-nummer naar BTW-id

Vanaf 2020 is het voor zzp-ers mogelijk (en verstandig) om het BTW identificatienummer te gebruiken in plaats van het oude BTW-nummer. Het BTW-id is in tegenstelling tot het BTW-nummer niet herleidbaar naar het BSN-nummer van de ondernemer en dus veel minder fraudegevoelig. Het oude btw-nummer wordt uw omzetbelastingnummer dat alleen nog gebruikt wordt in de communicatie met de Belastingsdienst. Voor alle overige zaken zoals op facturen en op uw website kunt u het btw-id gebruiken.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy