Website Ontwerp

Website ontwerp, of webdesign, is de eerste stap om te komen tot uw website. Het website ontwerp vormt de basis van een goed doordacht geheel. Apps & Webs adviseert en wijst u op punten die eerst duidelijk moeten zijn, voordat wij met de bouw van uw site kunnen beginnen. Denk hierbij aan de doelgroep die u wilt bereiken en de producten en diensten die u aabiedt. Het eindproduct van deze fase is een webontwerp dat goed matcht met uw image en doelen. Tijdens deze 1e fase doorlopen we samen de procedure.

Website ontwerp in stappen

  1. Analyse huidige websiteDo's en Don't bij website ontwerp
  2. Oriënterend gesprek
  3. Huisstijl vastleggen
  4. Menustructuur en menu-onderwerpen vaststellen
  5. Doornemen van de 2 ontwerp voorstellen
  6. Goedkeuring definitief ontwerp