Care1

Website

Care1 is een kennisbureau actief binnen de zorg en welzijnssector en beschikt over zorg specialisten om instellingen binnen de zorg en welzijn, van passende zorg, kennis en capaciteit te voorzien.

Er is met een derde partij samengewerkt voor het ontwerp.

Website
Responsive.
Landingspagina’s.
Slideshows.
Forum.